Hôm nay, ngày 07/6/2023 tại tỉnh Hưng Yên, đại diện Hội đồng họ Mai Việt Nam gồm các ông Mai Văn Ninh – Chủ tịch, ông Mai Hồng Bình – Phó chủ tịch ; ông Mai Văn Tuấn và ông Mai Tấn Bình thành viên Hội đồng họ Mai Việt Nam đã đến dâng hương, thăm và làm việc với một số Chi họ Mai tỉnh Hưng Yên.

Sau khi nghe ông Mai Tấn Bình thành viên họ Mai Việt Nam tại tỉnh Hưng Yên bao cáo tình hình hoạt động chung dòng họ Mai tỉnh Hưng Yên như đã cử đoàn đại biểu tham dự Hội thảo họ Mai Việt Nam, Đại hội họ Mai Việt Nam lần thứ nhất và dự giỗ thần tổ Mai An Tiêm tại Thanh Hóa; các công việc họ khác đã đạt được một số kết quả nhất định và kiến nghị với Hội đồng họ Mai Việt Nam một số vấn đề về nhân sự như thay đổi các cụ tuổi cao, sức khỏe yếu lui về làm cố vấn tham mưu cồng việc họ và đề xuất một số người trẻ khỏe có điều kiện thay thế Ban Kết nối lâm thời họ Mai tỉnh Hưng Yên.

Ông Mai Văn Ninh Chủ tịch họ Mai Việt Nam thông báo tình hình chung họ Mai Việt Nam cho mọi người biết như các tỉnh đã và đang tiến hành củng cố kết nối dòng họ để tiến tới Đại hội thành lập Hội đồng ở sáu tỉnh, thành trong cả nước.
Đồng ý với đề xuất của các cụ Mai Tấn Bình, Mai Văn Vân và Mai Văn Thập do tuổi cao sức yếu không tham gia trực tiếp Ban liên lạc chỉ lam việc tham mưu cố vấn cho dòng họ.

Chỉ định các ông Mai Văn Cường tổ trường, ông Mai Văn Đang, ông Mai Văn Tuyền và ông Mai Văn Mừng tham gia Ban kết nối họ Mai Tỉnh Hưng Yên.
Thời gian ra mắt Ban kết nối tỉnh Hưng Yên dự kiến vào ngày 15/12 âm lịch là ngày giỗ tổ cụ Mai Đăng Đạo và khánh thành nhà thờ thôn Ba Đông, xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.
Buổi làm việc đạt kết quả tốt đẹp.

Tin , hình ảnh: Mai Văn Tuấn