🇻🇳🇻🇳🇻🇳THÔNG BÁO🇻🇳🇻🇳🇻🇳
V/V: HỘI THẢO HỌ MAI VIỆT NAM LẦN THỨ NHẤT.

Kính thưa toàn thể các chi họ Mai , các thành viên Họ Mai VN trên toàn quốc và Họ Mai VN kiều bào Quốc Tế.

Theo kế hoạch của BLLHMVN về việc tiến hành hội thảo quốc gia về HMVN diễn ra tại Hà Nội . Cho tới hiện tại , mới có 1 số ít bài viết của các chi họ Mai gửi về BLLHMVN.

Mục đích của hội thảo là đưa HMVN thành đề tài lịch sử , là bộ môn khoa học về sự hình thành và phát triển của HMVN qua các thời kỳ… Qua đó tôn vinh truyền thống dòng tộc HMVN , nêu cao tinh thần gia tộc và phát huy đạo hiếu , giáo dục thế hệ , gắn kết thân tộc , nêu cao niềm tự hào , tìm hiểu về lịch sử nguồn cội HMVN. Góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước , phát huy văn hóa dân tộc VN.

Để thuận tiện cho việc xuất bản sách “HỌ MAI VIỆT NAM XƯA VÀ NAY” và hoàn thiện nội dung bản thảo ; bổ sung thông tin , tài liệu về HMVN qua các thời kỳ . Ban biên soạn HMVN khuyến nghị các chi họ Mai , các thành viên HMVN viết bài và gửi về BLL theo địa chỉ hòm thư điện tử :
🌐homaivietnam.net@gmail.com
hoặc
🌐lienlachomai@gmail.com
☎️Số liên lạc :

  • Mai Hồng Bỉnh : 0988087888
    (Phó BLLHMVN thường trực).
  • Mai Trường Sơn : 0933318581

Nội dung bài viết gửi về gồm: Khái quát về lịch sử gia phả chi họ của mình ; các thành tích và các nhân vật tiêu biểu qua các thời kỳ. Các tài liệu lịch sử liên quan HMVN.

Hội thảo HMVN mang tầm cỡ quốc gia , có sự tham gia của viện KHLS , các nhà nghiên cứu lịch sử ,… Vì vậy ! Để đạt được hiệu quả cao của hội thảo , BLLHMVN kính mong các cá nhân, thành viên và các chi HMVN đóng góp tài liệu và viết bài gửi về BLL để kịp thời hoàn thiện bản thảo cho hội thảo sắp tới.

Xin Trân Trọng Cám Ơn