Kính gửi: Hội đồng họ Mai các xã, thị trấn, Hội đồng Họ Mai các huyện, thị, tỉnh, Thành Phố trong cả nước.
– Căn cứ Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 27/03/2024 của Ủy Ban Nhân Dân huyện Nga Sơn về việc tổ chức lễ hội Mai An Tiêm năm 2024.
– Thường trực Hội Đồng Họ Mai huyện Nga Sơn thông báo thời gian Dâng lễ giỗ Thần tổ Mai An Tiêm ngày 11 tháng 3 âm lịch ,  tức ngày 19/04/2024 Để các Đoàn Đại biểu các tỉnh thành, các huyện, thị và các xã, các dòng họ Mai trong huyện Nga Sơn biết, sắp xếp thời gian về dâng hương lễ thần tổ như sau:

– Thời gian đón tiếp các Đoàn Đại biểu Họ Mai về lễ giỗ Thần tổ bắt đầu từ 7 giờ 30 phút – ngày 19/4/2024 (tức ngày 11 tháng 3 năm Giáp Thìn).
Địa điểm : Tại khu vực Sân phía Nam đền Mai An Tiêm (Có bàn đón tiếp và đặt lễ).
– Thời gian tổ chức Lễ hội: Từ 8 giờ . Ban tổ chức lễ hội Mai An Tiêm của huyện Nga Sơn sẽ làm Lễ dâng hương, đọc chúc thư ,  Sau đó sẽ tổ chức khai mạc lễ hội. Sau khai mạc, đánh trống khai mạc lễ hội và hội diễn nghệ thuật.
– Trong khoảng thời gian từ 9 giờ trở đi, Đoàn Đại biểu Hội Đồng Họ Mai Tỉnh Thanh Hóa tổ chức Dâng hương và lễ giỗ Thần tổ ;  sau đó đến Hội Đồng Họ Mai huyện Nga Sơn ; và tiếp theo là các Đoàn họ Mai các Tỉnh, Thành Phố, các huyện, thị xã. Tiếp sau đó là Đoàn Đại biểu Hội đồng các xã, thị trấn trong huyện Nga Sơn và các chi, dòng họ.

– Thời gian các Đoàn Đại biểu Họ Mai về dâng hương giỗ Thần tổ được tổ chức kéo dài từ 9 giờ sáng ngày 11 tháng 3 đến hết ngày 12 tháng 3 âm lịch.
Cũng trong thời gian lễ hội – Hội Đồng Họ Mai huyện Nga Sơn và Hội đồng Họ Mai Thị Xã Nghi Sơn có buổi tổ chức giao Lưu bóng chuyền tại khu vực lễ hội.


Thường trực Hội đồng Họ Mai huyện Nga Sơn trân trọng kính Báo để Hội Đồng Họ Mai các Tỉnh, Thành Phố, huyện- thị…biết sắp xếp thời gian về dự lễ hội truyền thống và dâng hương giỗ Thần tổ Mai An Tiêm.

– Chi tiết xin liên hệ với ông Mai Thế Ánh – Phó Chủ tịch – Chánh văn phòng Hội đồng Họ Mai huyện Nga Sơn ; Số Điện thoại :  0918027568 ;
hoặc ông Mai Danh Bình – Phó Chủ tịch – Trưởng Ban khánh tiết Hội đồng Họ Mai huyện Nga Sơn. Số Điện thoại : 0912395157.
Trân trọng thông báo, Trân trọng kính mời và được đón tiếp!

Thay mặt Thường Trực Hội Đồng Họ Mai Huyện Nga Sơn.
Phó chủ tịch – CVP :  Mai Thế Ánh