Ngày 23 tháng 5 năm 2023, tại Trung tâm VH Thanh Thiếu nhi huyện Nga Sơn, Thường trực Ban liên lạc họ Mai huyện Nga Sơn đã tổ chức phiên họp thứ nhất chuẩn bị cho công tác Đại hội Họ Mai Huyện Nga Sơn – Bỉm Sơn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023 – 2028, với sự chủ trì của ông Mai Đình Hiếu – Phó Chủ tịch Thường trực Hộ đồng Họ Mai Tỉnh Thanh Hóa – Trưởng ban liên lạc Họ Mai huyện Nga Sơn.
I. Hội nghị đã thống nhất cử ra Ban Thường trực lâm thời ban liên lạc gồm 7 ông sau:

 1. Ông Mai Đình Hiếu – Trưởng ban liên lạc Họ Mai huyện Nga Sơn
 2. Ông Mai Ngọc Huấn – Chủ tịch HĐ Họ Mai xã Nga Giáp
 3. Ông Mai Đức Minh – (Nga Thành) Phó Ban liên lạc Họ Mai huyện Nga Sơn
 4. Ông Mai Xuân Dục – Chủ tịch HĐ Họ Mai xã Thị Trấn
 5. Ông Mai Danh Bình – Chủ tịch HĐ Họ Mai xã Nga Yên
 6. Ông Mai Văn Mạnh – Chủ tịch HĐ Họ Mai xã Nga Thạch
 7. Ông Mai Thế Ánh – (Thị trấn) Thư ký Ban liên lạc Họ Mai huyện Nga Sơn.
  II. Nội dung hội nghị đã thống nhất một số nội dung sau:
 8. Được sự đồng ý của Thường trực Hội đồng Họ Mai Tỉnh Thanh Hóa và thống nhất Đại hội họ Mai huyện Nga Sơn và thị xã Bỉm Sơn là Đại hội liên huyện, thị có chung hội đồng họ Mai với nội dung: “ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỌ MAI HUYỆN NGA SƠN – BỈM SƠN”
 9. Thời gian Đại hội: Dự kiến ngày chủ nhật 18/6/2023 (tức ngày 1/5 năm Quý Mão); hoặc 25/6/2023 (8/5 năm Quý Mão).
  Dự kiến Phiên họp thứ 2 của Thường trực Ban liên lạc vào ngày 06/6/2023 sau khi đã hoàn thiện sơ bộ các báo cáo và thông qua công tác chuẩn bị Đại hội.
 10. Địa điểm: Trung tâm hội nghị huyện Nga Sơn
 11. Đại biểu:
  Đại biểu chính thức khoảng 120 đại biểu (gồm các xã ở huyện Nga Sơn 110 đại biểu và Thị xã Bỉm Sơn 10 đại biểu).
  Đại biểu mời khoảng 30 đại biểu: Gồm lãnh đạo huyện Nga Sơn, Đại diện UB MTTQ của 2 đơn vị Nga Sơn và Bỉm Sơn, Đại diện HĐ họ Mai Việt Nam, HĐ họ Mai tỉnh Thanh Hóa, Đại diện Họ Mai huyện bạn (Hậu Lộc, Hà Trung), một số con em họ Mai đang công tác trong và ngoài tỉnh.
 12. Hội nghị triển khai một số nội dung chuẩn bị công tác Đại hội.
  Hội nghị kết thúc với sự thống nhất cao và thành công tốt đẹp./.. Tin: Mai Thế Ánh-BLL HM huyện Nga Sơn