Ngày 15 tháng 10 năm 2022, tại Hà Nội, Thường trực Hội đồng Họ Mai Việt Nam, đã tổ chức họp sơ kết quý 3, năm 2022 và nhiệm vụ công việc quý 4, năm 2022.

Tham dự và chủ trì cuộc họp có Ông Mai Văn Ninh, Chủ tịch Hội đồng Họ Mai Việt Nam; Thượng tướng Mai Quang Phấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Họ Mai Việt Nam; và các Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Mai Việt Nam: Trung tướng Mai Hồng Bỉnh, TS. Mai Hữu Tỉnh, ông Mai Anh Đào, ông Mai Quốc Bình, ông Mai Thanh Cảnh; cùng các thành viên trong Thường trực Hội đồng Họ Mai Việt Nam. 

Họp Thường trực Họ Mai Việt Nam quý 4 năm 2022

Chủ tịch Họ Mai Việt Nam Mai Văn Ninh đã trình bày những nội dung công việc đã thực hiện trong quý 3, nhiệm vụ trọng tâm quý 4, năm 2022.

Thường trực Họ Mai Việt Nam đã có chỉ đạo Hội đồng thi đua khen thương trình dự thảo quy định thi đua khen thưởng trình Thường trực Họ Mai họp hôm nay.

Ban kết nối dòng họ đã trình kế hoạch khảo sát Họ Mai Việt Nam; Thường trực đã dành thời gian đi thăm số địa phương Họ Mai: Hà Nam. Bình Thuận, Đắk Lắk, Thái Bình và một số các chi họ Mai ở Nam Định, Thái Bình, Huế, Hà Nội.

Dự lễ khánh thành nhà thờ Lạc tướng Mai Công Phúc, đền này được xây dựng theo hình thức xã hội hóa hoàn toàn, có nhiều người ủng hộ, trong đó có ông Mai Công Hòa…

Tham gia góp ý vào kiến trúc điện kính thiên đền Mai An Tiêm tại Nga Sơn, Thanh Hóa; dự và phát biểu chỉ đạo tại đại biểu họ Mai một số xã: Nga Yên, Nga Giáp…; Mừng thọ các cụ 100 tuổi ở Hà Nam; đã liên hệ được phòng giao dịch để làm địa điểm họp họ Mai Việt Nam tại Hà Đông, Hà Nội.

Họp Thường trực Họ Mai Việt Nam quý 4 năm 2022

Chỉ đạo các tỉnh chuẩn bị tổ chức đại hội Họ Mai cấp tỉnh địa phương: Nghệ An, Ninh Bình, Thanh Hóa.

Về kết quả hoạt động các ban và họ Mai các địa phương, như họ mai ở Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình…

Ban liên lạc Họ Mai Hà Nội, tuy mới thành lập nhưng đã hoạt động rất hiệu quả, ông Mai Thanh Cảnh đã hoạt động tích cực.

Ban Liên lạc họ Mai Miền Nam, đã chỉ đạo tuyên truyền rất tích cực hoạt động của Họ Mai Miền Nam, chỉ đạo Họ Mai Cần Thơ đẩy mạnh công tác hoạt động hiệu quả.

Đã ra mắt Ban Liên lạc Họ Mai Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Hội đồng Liên lạc Họ Mai Việt Nam.

Về kết quả hoạt động của quý 3, năm 2022, là rất tích cực, hiệu quả, tuy nhiên còn những hạn chế, do hoạt động chưa thường xuyên, có nhiều người chưa tích cực, chưa có kết quả công việc cụ thể, chưa có sự chỉ đạo quyết liệt, chưa tập trung công việc của các ban chuyên môn…

Đại hội Doanh nhân Họ Mai Việt Nam, chưa tổ chức thực hiện được, một số địa phương chưa có hoạt động nhiều, có nhiều tỉnh chưa thành lập được Ban liên lạc…

Họp Thường trực Họ Mai Việt Nam quý 4 năm 2022

Về nhiệm vụ trong tâm quý 4, năm 2022, Chủ tịch Họ Mai Việt Nam Mai Văn Ninh rất mong các đồng chí trong Thường trực Họ Mai Việt Nam dành nhiều thời gian cho công việc cho công việc Họ Mai Việt Nam và tập trung vào các nhiệm vụ sau:

Hoàn thiện quy chế thi đua khen thưởng và kế hoạch khảo sát; Tiếp tục chỉ đạo họ mai ở các địa phương Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa, Bình Định, Đồng Nai, Bình Dương…

Thường trực Họ Mai sẽ cùng Ban Liên lạc họ Mai đi làm việc tìm hiểu về làm việc với các họ Mai các tỉnh miền Nam. Kiên trì làm việc để ra mắt họ Mai: Huế, Nam Định, Hải Phòng, Quảng Nam, Đà Nẵng…Quảng Trị, Quảng Bình, Đắk Lắk.

Chuẩn bị kế hoạch đại Hội Họ Câu lạc Bộ Doanh nhân Việt Nam Họ Mai Việt Nam, thi lô gô Họ Mai Việt Nam, câu lạc bộ thi ca Họ Mai Việt Nam, xuất bản bản tin họ Mai Việt Nam, và lịch, sổ tay họ Mai Việt Nam.

Nửa quý giao ban 1 lần, đôn đốc công việc đi vào hoạt động thực chất, có nhiều kết quả cao.

Các thành viên đã phát biểu vào công tác hoạt động của Thường trực họ Mai Việt Nam.

Thượng tướng Mai Quang Phấn, phát biểu tập trung công tác tuyên truyền vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm công việc của họ Mai Việt Nam có sức lan tỏa sâu trong cộng đồng họ Mai.

Ông Mai Văn Bình, hoạt động dòng họ quan trọng nhất là kết nối, kết nối và tổ chức kết nối, kết nối các doanh nhân tổ chức nghề nghiệp, hướng nghiệp. Thành lập trang web họ mai miền Nam kết nối thông tin, xây dựng gia phả Họ Mai.

Ông Mai Anh Đào, câu lạc bộ Họ Mai Việt Nam sẽ tổ chức họp vào đầu tháng 11 năm 2022 Câu lạc bộ Doanh nhân Việt Nam ở Hải Phòng. Và các ý kiến của các thành viên vào các hoạt động của thường trực đến cuối năm 2022.

Họp Thường trực Họ Mai Việt Nam quý 4 năm 2022

Sau khi lắng nghe các ý kiến phát biểu Chủ tịch Họ Mai Việt Nam Mai Văn Ninh đã phát biểu và kết luận cuộc họp với những nội dung sau:

Hoạt động họ Mai trong Thường trực trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Sau đại hội Họ Mai Việt Nam đã có sự lan tỏa và phát triển có chiều rộng và chiều sâu, thời gian tới cần tập trung một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất: Củng cố kết nối Doanh nhân Họ Mai trong thời gian tới, phát huy tinh thần gắn kết đồng hành cùng phát triển. Triển khai cuộc họp Doanh nhân Việt Nam, quy tụ đông đảo doanh nhân ngồi lại với nhau, không được kêu gọi đóng góp kinh phí, xây dựng quy chế hoạt động Câu lạc bộ họ Mai Việt Nam, giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, quản lý doanh nghiệp, phát huy tinh thần khởi nghiệp và phải tuyên tuyền tốt hội nghị này.

Thứ hai: Thông tin trên zalo, hạn chế những thông tin không liên quan đến họ mai, hoạt động họ Mai Việt Nam, phải lan tỏa tích cực những việc tốt, những người họ mai tiêu biểu có nhiều đóng góp cho dòng họ và đất nước.

Thứ ba: Tập trung vào công tác kết nối dòng họ, đây là những nhiệm vụ trọng tâm quan điểm của Thường trực, phải có kế hoạch xây dựng kết nối làm chắc, làm trách nhiệm, dựa trên các chi họ, ban khánh tiết các chi họ, các đền thờ họ Mai, các người có chức sắc, chức việc, người có uy tín là người họ Mai. Và muốn kết nối thì các thành viên trong thường trực phải tích cực hoạt động vận động đi kết nối trực tiếp. Và kết nối tốt thì phải tuyên truyền lan tỏa sâu rộng.

Thứ tư: Phải tập trung vào công tác tuyên truyền, phát huy tinh thần quan tâm tới văn hóa dòng tộc, cội nguồn dòng tộc thông qua các hoạt động dâng hương, các ngày kỷ niệm, ngày lễ hội văn hóa thành hoàng làng họ Mai.

Thứ năm: Các ban trong thường trực, nên tập trung vào việc hoạt động; sẽ bàn bạc về xây dựng hoàn thiện lô gô họ Mai Việt Nam trong thời gian sớm nhất; còn về công tác tài chính hoạt động của họ tuy còn có những khó khăn, tuy nhiên vì dòng họ phát triển mà chúng ta vượt qua thì rất tốt./.

( Nguồn tin homaivietnam.com )