Hội thảo họ Mai Việt Nam toàn quốc lần thứ Nhất với chủ đề “Đóng góp của họ Mai Việt Nam trong lịch sử dân tộc – Phương hướng hoạt động của Hội đồng dòng họ”.

Ngày 10 tháng 11 năm 2021, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (36 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Ban Liên lạc Họ Mai Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ tổ chức Hội thảo họ Mai Việt Nam toàn quốc lần thứ Nhất với chủ đề “Đóng góp của họ Mai Việt Nam trong lịch sử dân tộc – Phương hướng hoạt động của Hội đồng dòng họ”.

Là một trong những dòng họ lâu đời ở Việt Nam. Trong suốt quá trình phát triển của dân tộc. Họ Mai Việt Nam thời kỳ nào cũng có những đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Thời kỳ nào cũng xuất hiện những danh nhân tiêu biểu hết lòng cống hiến phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân, được sử sách lưu danh, nhân dân mến mộ, tôn kính. Đó là niềm tự hào của họ Mai Việt Nam.

Với sự tham dự của hơn 100 đại biểu, 35 tham luận, hội thảo đã tập trung thảo luận những vấn đề lớn, phát hiện, phân tích sâu hơn, làm rõ những đóng góp của họ Mai Việt Nam, của các danh nhân họ Mai trong mỗi thời kì, trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong tiến trình lịch sử dân tộc.

Thông qua hoạt động của các chỉ dòng họ, đặc biệt là thông qua nhân cách, trí tuệ, cách ứng xử, bản lĩnh, quan hệ xã hội của các danh nhân họ Mai, con người họ Mai, có thể định hình được những giá trị cốt lõi của người họ Mai Việt Nam.

Trên cơ sở phân tích các truyền thuyết, các tài liệu lịch sử dựa trên những biến động về chính trị, xã hội, về địa lý, có thể chỉ ra được cội nguồn của họ Mai Việt Nam?

Hoạt động của các chi họ Mai có nhiều kinh nghiệm phong phú, đa dạng có cả thành công và chưa thành công, thời gian tới nên xây dựng hệ thống tổ chức hoạt động như thế nào cho có hiệu quả.

Mong muốn lớn nhất qua hội thảo lần này, thống nhất được những nhận định lớn, những xu hướng phát triển, tích cực, phù hợp nhằm xây dựng họ Mai Việt Nam đoàn kết, phát triển.

Nghiên cứu về một dòng họ trong cả nước là một công việc hết sức khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải cần nhiều thời gian, do đó không thể giải quyết qua một cuộc hội thảo. Cuộc hội thảo lần này mang nhiều ý nghĩa, với tinh thần tri ân tổ tiên, tìm về cội nguồn, đền ơn đáp nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống, tăng thêm lòng tự hào về họ Mai Việt Nam.

Qua hội thảo sẽ bồi đắp những giá trị văn hóa truyền thống dòng họ trong mỗi người con họ Mai, từ đó sẽ góp phần tích cực hơn nữa vào khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời sẽ phát đi thông điệp đoàn kết, yêu thương, chia sẻ đến tất cả những người con yêu quý của họ Mai đang sinh sống, làm việc  ở mọi miền đất nước và ở nước ngoài./.

Nguồn homaivietnam.com

Buổi hội thảo sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh youtube Họ Mai Việt Nam ; kênh Thucte.vn ; kênh HDTV Việt Nam ; Và các kênh FB .