📕HỘI THẢO HỌ MAI VN TOÀN QUỐC , VINH DỰ CÓ MẶT TRÊN HƠN 10 MẶT BÁO VÀ HÀNG CHỤC KÊNH TRUYỀN HÌNH TRÊN TOÀN QUỐC. 🇻🇳

https://nguoihanoi.com.vn/hoi-thao-ho-mai-viet-nam-toan-quoc-lan-thu-nhat-ket-noi-se-chia-nang-cao-gia-tri-lich-su_270292.html?zarsrc=31&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo

http://suckhoemoitruong.com.vn/doi-song/hoi-thao-ve-dong-gop-cua-ho-mai-viet-nam-trong-lich-su-dan-toc-id35784n.html?zarsrc=31&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo

http://thiduakhenthuongvn.org.vn/node/8704

http://lambao.com.vn/hoi-thao-ho-mai-viet-nam-toan-quoc-lan-thu-i-n52715.html

https://thanhnienviet.vn/2021/11/11/nen-tang-quan-trong-de-phat-trien-ho-mai-viet-nam/

http://tainguyenvamoitruong.vn/hoi-thao-ho-mai-viet-nam-toan-quoc-lan-thu-nhat-la-nen-tang-quan-trong-de-phat-trien-ho-mai-viet-nam-cid1620.html?zarsrc=31&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo

https://vietbuild24h.vn/hoi-thao-ho-mai-viet-nam-toan-quoc-lan-thu-nhat-la-nen-tang-quan-trong-de-phat-trien-ho-mai-viet-nam-cid120103.html

http://tainguyenvamoitruong.vn/hoi-thao-ho-mai-viet-nam-toan-quoc-lan-thu-nhat-la-nen-tang-quan-trong-de-phat-trien-ho-mai-viet-nam-cid1620.html

Group Zalo : https://zalo.me/g/oarviy193

Group Facebook :

https://www.facebook.com/groups/350924192930752/?ref=share_group_link

Fanpage:

https://www.facebook.com/HauDueHoMaiVietNam/

Kênh Youtube :

https://youtube.com/channel/UCgRVG5JvzooDNPCRMoqLE7A