Sáng nay 17/6/2023. Tại TP Thủ Đức – TPHCM. Hội Đồng Họ Mai Việt Nam ; Ban Liên Lạc Họ Mai TPHCM. Đã xúc tiến hội nghị trù bị thành lập Ban Liên Lạc TP Thủ Đức.

Tham dự gồm : Ông Mai Quốc Bình – CT HĐHMMN ; Ông Mai Văn Sĩ – PCT CLB DN Họ Mai VN ; Ông Mai Đình Kiêm ; Ông Mai Công Minh ; Ông Mai Thanh Bình ; Ông Mai Xuân Hiển ; Ông Mai Thế Hoài.

Hội nghị đã nhất trí bầu ra Ban Liên Lạc Họ Mai TP Thủ Đức lâm thời gồm 5 thành viên lãnh đạo: Trong đó : Ông Mai Thanh Bình – Trưởng Ban và 04 Phó Ban gồm : Ông Mai Xuân Vinh ; Ông Mai Xuân Hiển ; Ông Mai Quốc Phương ; Ông Mai Thế Hoài.
Dự kiến trong 2 Tuần tới sẽ hoàn tất cơ cấu và chính thức thành lập Ban Liên Lạc Họ Mai TP Thủ Đức .


Hình ảnh : Mai Công Minh

Tin Mai Trường Sơn