📕

Hôm nay, ngày 18/12/2022, Hội đồng họ Mai Hà Nội lâm thời tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2023.
Chủ tịch Hội đồng họ Mai Hà Nội lâm thời Mai Thanh Cảnh đã báo cáo tóm tắt kết quả đạt được trong năm qua và dự thảo phương hướng hoạt động năm 2023.
Hội nghị đã diễn ra nghiêm túc, trí tuệ, đoàn kết, ấm cúng tình dòng họ.
Hội nghị đã thống nhất trong năm 2023, Hội đồng họ Mai lâm thời tiếp tục kiện toàn, kết nối để năm 2023 tổ chức thành công Đại hội họ Mai Hà Nội.
Hội nghị đã thành công tốt đẹp trong không khí ấm cúng dòng họ.

Tin ,hình ảnh: Mai Đình Loát