Sáng nay vào lúc 9h00 ngày 30 tháng 7 năm 2023, tại TPHCM. Hội Đồng Họ Mai Miền Nam tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2023.

Về phía HĐHMMN gồm có:

  • Ông Mai Quốc Bình – Chủ Tịch
  • Ông Mai Xuân Bình – PCT
  • Ông Mai Xuân Văn – PCT
  • Ông Mai Trường Sơn – CVP… và một số UVBCH.
    Về tham dự có các Trưởng /Phó Ban Liên Lạc Họ Mai TPHCM : Mai Công Minh ; BLL HM Củ Chi – Hóc Môn : Ông Mai Văn Phường ; BLLHM TP Thủ Đức : Ông Mai Thanh Bình ; BLLHM KV Tây Nam Bộ : Ông Mai Văn Tới ; Ban KNDNHMTPHCM : Mai Đình Kiêm…Cùng hơn 30 thành viên Họ Mai Khu Vực Miền Nam. Đặc biệt hội nghị lần này còn có sự tham dự của Chủ Biên Sách Họ Mai Việt Nam – TS Mai Trọng Nhân , và một số Con Dâu Họ Mai Việt Nam.

Nội dung hội nghị bao gồm :

  • Báo cáo hoạt động của các Ban Liên Lạc từng khu vực qua 6 tháng đầu năm ;
  • Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm ;
  • Đánh giá tình hình trong quá trình thực hiện kế hoạch.

Sau khi trình bày báo cáo tình hình hoạt động của HĐHMMN ; BCH cùng các hội viên cũng được nghe báo cáo tình hình từ các BLL các khu vực.

Đáng chú ý của báo cáo trong thời gian vừa qua , HĐHMMN đạt được 1 số kết quả . Đã xúc tiến thành lập được BLLHM Củ Chi – Hóc Môn ; Thành lập được BLLHM TP Thủ Đức ; … và đang phát triển hơn nữa các BLLHM nhiều khu vực khác , kết nối rộng rãi nhiều hơn nữa các thành viên Họ Mai toàn Miền Nam ; Tiến tới Đại Hội Đại Biểu Họ Mai TPHCM dự kiến vào cuối năm 2023.

Sau phần báo cáo , Hội nghị tiếp tục ghi nhận các ý kiến phát biểu của các BLL và các thành viên. Trong đó có một số ý kiến nổi bật về việc phát triển kết nối mạnh mẽ các Doanh Nghiệp Họ Mai của BKN DN HM TPHCM – Mai Đình Kiêm ; Ý kiến của Chủ Biên Sách HMVN , về vấn đề phát huy giá trị truyền thống và xây dựng gia phả ; Ý kiến về vấn đề xây dựng và huy động quỹ HMMN,…
Sau phần đóng góp ý kiến , Chủ Tịch HĐHMMN Mai Quốc Bình đã tổng hợp đánh giá , đưa ra 1 số các vấn đề thuận lợi , các khó khăn tồn đọng cần giải quyết . Đưa ra một số mục tiêu – kế hoạch hoạt động quan trọng của HĐHMMN trong thời gian từ nay đến cuối năm 2023.

Qua hội nghị này , các thành viên Họ Mai KV Miền Nam đã có thêm cơ hội gặp gỡ , giao lưu , chia sẻ với nhau về nhiều phương diện tinh thần gia tộc lẫn cơ hội hợp tác trong công việc. Đó cũng là một hoạt động thiết thực và rất có ý nghĩa.

Cuối hội nghị là phần trao Bằng vinh danh của HĐHMVN cho một số Chi Họ và một số cá nhân ,… có thành tích đóng góp vào sự phát triển của HMVN và HMMN.

Hội nghị kết thúc vào lúc 12h00 , trong sự vui tươi – đầm ấm tình thân giữa các thành viên Họ Mai khu vực Miền Nam.

Tin , Hình ảnh : Mai Trường Sơn