Sáng ngày 02/7/2023, tại Thị trấn Nga Sơn, Hội đồng Họ Mai Huyện Nga Sơn tổ chức phiên họp Thứ hai, Khóa I, nhiệm kỳ 2023-2028.
Về dự với phiên họp có ông Mai Bá Luyến – UV HĐHMVN – Chủ tịch HĐHM Tỉnh Thanh Hóa. Ông Mai Đình Hiếu – UV HĐHMVN – Phó Chủ tịch Thường trực HĐHM Tỉnh Thanh Hóa.

Chủ trì Phiên họp: ông Mai Ngọc Huấn – UV HĐHM tỉnh Thanh Hóa – Chủ tịch HĐHM huyện Nga Sơn, cùng các ông bà là ủy viên Hội đồng Họ Mai Huyện Nga Sơn.
Tại Phiên họp đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Họ Mai huyện Nga Sơn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028 và triển khai các nhiệm vụ sau Đại hội.

Hội đồng đã phân công cho các ông trong Ban Thường trực và phụ trách các Ban của HĐHM Huyện Nga Sơn khóa I gồm:
1 – Ông Mai Ngọc Huấn – Chủ tịch HĐ – Phụ trách chung.
2 – Ông Mai Xuân Dục – PCT TT Hội đồng, phụ trách và làm trưởng ban TĐKT -TDTT -VHVN.
3 – ông Mai Văn Mạnh PCT Hội đồng làm Trưởng ban XÂY DỰNG QUỸ HỌ.
4 – Ông Mai Đức Minh PCT Hội đồng làm Trưởng ban XÂY DỰNG LỊCH SỬ HỌ MAI NGA SƠN.
5 – Ông Mai Danh Bình – PCT Hội đồng làm Trưởng ban KHÁNH TIẾT.
6 – Ông Mai Văn Lân PCT Hội đồng làm Trưởng ban KẾT NỐI DÒNG HỌ.
7 – Ông Mai Thế Ánh – PCT Hội đồng làm Chánh Văn phòng HĐHM huyện – Phụ trách công tác Thu – Chi của Hội đồng.

Phiên họp đã thảo luận các nội dung trong báo cáo, đồng thời bàn một số biện pháp thực hiện trong thời gian tới.
Tại phiên họp ông Mai Bá Luyến – Chủ tịch HĐHM Tỉnh đã đánh giá cao trong công tác chuẩn bị cũng như tổ chức Đại hội của huyện Nga Sơn. Đồng thời định hướng cho một số nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.
Hội nghị đã thông qua và thống nhất cao các nội dung đã triển khai. Hội nghị đã thành công tốt đẹp.