✅️ HỘI DOANH NHÂN – DOANH NGHIỆP HỌ MAI VIỆT NAM ✅️
📕Thông Báo 📕
(Về việc tổ chức Đại Hội Doanh Nhân – Doanh Nghiệp Họ Mai Việt Nam . Lần thứ nhất )

Thực hiện chủ trương – Nghị quyết của Đại Hội Họ Mai Việt Nam lần thứ nhất.
Nay Hội Đồng Họ Mai Việt Nam ; Hội Doanh Nhân – Doanh Nghiệp Họ Mai Việt Nam , tiến hành chuẩn bị Đại Hội Doanh Nhân – Doanh Nghiệp Họ Mai lần thứ nhất . Dự kiến vào cuối tháng 9 năm 2023 tại TP Hải Phòng.

Theo tiêu chí Đại Biểu Đại Hội lần này ! Các Doanh Nhân là người Họ Mai Việt Nam , đang giữ các chức vụ Tổng Giám Đốc ; Giám Đốc trực tiếp điều hành số 1 của công ty – Doanh nghiệp ( không phải là GĐ hay PGĐ trong 1 cty lớn ).

Các Doanh Nhân ở từng địa phương , khu vực , tỉnh , Tp ,… đăng ký tham dự xin vui lòng cung cấp thông tin theo mẫu và gửi về Hội Đồng hoặc Ban Liên Lạc ở khu vực đó tổng hợp để lập danh sách. Khu vực Hà Nội , Miền Bắc gửi về Mai Anh Đào , số đt : 0985749888.
Riêng khu vực Miền Nam , gửi về Mai Trường Sơn qua số đt hoặc zalo 0985918581.
Tại TPHCM gửi về ông Mai Đình Kiêm , số đt : 0903991145.

Thông tin gồm :

  • Họ Và Tên . Khu vực tỉnh , TP.
  • Ngày , tháng, năm sinh
  • Tên Doanh Nghiệp
  • Chức Vụ
  • Loại Hình DN
  • Ngành nghề Kinh Doanh
  • Địa chỉ Doanh Nghiệp
  • Số liên lạc
  • Địa chỉ Email
  • Trang Web công ty

Vì mục tiêu phát huy thế mạnh đoàn kết, tương trợ và hợp tác giữa các DN Họ Mai Việt Nam. Rất mong các Doanh Nhân hưởng ứng , và phát triển Hội DN- DN Họ Mai Việt Nam ngày càng phát triển hiệu quả và bền vững.

🔴Ban Tổ Chức
CEO Mai Hữu Tín – CTHĐQT UNIGROUP
CEO Mai Xuân Thắng – CTHĐQT Hải Đăng Group.

Trân Trọng