Ngày 06/8/2023, tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình (trụ sở của Tập đoàn Thái Bình Seed) Ban liên lạc lâm thời họ Mai tỉnh Thái Bình đã tổ chức cuộc gặp mặt thân mật với đại biểu đại diện các chi, cành họ Mai Thái Bình.

Tham dự và chỉ đạo cuộc gặp mặt có Ông Mai Văn Ninh, Chủ tịch Hội đồng Họ Mai Việt Nam; Thượng tướng Mai Quang Phấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Họ Mai Việt Nam; và các Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Mai Việt Nam: Trung tướng Mai Hồng Bỉnh, ông Mai Anh Đào, ông Mai Xuân Khoái, ông Mai Thanh Cảnh, ông Mai Hữu Tỉnh, ông Mai Xuân Thắng, Mai Hữu Phước, cùng các thành viên trong Ban Thường trực Hội đồng Họ Mai Việt Nam.

Sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động của Ban liên lạc lâm thời họ Mai tỉnh Thái Bình thời gian qua, nghe phát biểu tâm tư tình cảm của các địa biểu đại diện các chi, cành họ Mai Thái Bình, Hội nghị đã hiệp thương bầu ra Ban liên lạc họ Mai tỉnh Thái Bình gồm 15 thành viên:

1. Ông: Mai Trung Thuận – Trưởng ban;

2. Ông: Mai Thanh Thuần – Phó ban;            

3. Ông: Mai Huy Tuân. – Phó ban;          

4. Ông: Mai Thanh Giang – Phó ban;           

5 . Ông: Mai Văn Thông – Phó ban;            

6. Ông: Mai Thế Hưng. – Phó ban, Chánh VP   

7. Ông: Mai Sau. – Cố vấn                 

8. Ông: Mai Trung Quyên – Thành viên;  

9. Ông: Mai An Tiêm – Thành viên;

10. Ông: Mai Đăng Khiêu – Thành viên;

11. Ông: Mai Ngọc Minh – Thành viên;

12. Ông: Mai Trọng Quý – Thành viên;

13. Ông: Phạm Mai Ninh – Thành viên;

14. Ông: Mai Văn Phi – Thành viên;

15. Mai Thạch Quỳnh – Thành viên;

Tiếp thu sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo Hội đồng họ mai Việt Nam, Ban liên lạc họ Mai tỉnh Thái Bình thời gian tới sẽ xây dựng kế hoạch, chương trình và các hoạt động cần thiết để Kết nối dòng họ Mai từ thành viên ở các nơi trên địa bàn tỉnh Thái Bình, Ban tự phân công và tổ chức hoạt động hướng tới việc tổ chức Đại hội Họ Mai tỉnh Thái Bình nhằm kết nối, đoàn kết, yêu thương và phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp đã có từ bao đời, từng bước truyền lửa cho thế hế con cháu tiếp theo./.

Mai Thế Hưng