Đại hội toàn quốc Họ Mai Việt Nam sẽ tổ chức vào ngày 10/4/2022

Ngày 5/12/2021, tại Hà Nội, Ban Họp Thường trực Ban Liên lạc họ Mai Việt Nam đã họp về một số nội dung công việc của Ban Liên Lạc họ Mai Việt Nam và thảo  luận công việc chuẩn bị Đại hội toàn quốc Họ Mai Việt Nam, lần thứ Nhất.

Tới dự cuộc họp có Ông Mai Văn Ninh, Trưởng ban Liên lạc Họ Mai Việt Nam; Thượng tướng Mai Quang Phấn, Phó Trưởng ban Liên lạc Họ Mai Việt Nam; Trung tướng Mai Hồng Bỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Họ Mai Việt Nam; GS, TS. Mai Trọng Nhuận, Phó Trưởng ban Họ Mai Việt Nam; GS, TS. Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Lịch sử Việt Nam; cùng các thành viên trong Ban Thường trực Ban Liên lạc Họ Mai Việt Nam.

Đại hội toàn quốc Họ Mai Việt Nam sẽ tổ chức vào ngày 10/4/2022

Tại cuộc họp, Trung tướng Mai Hồng Bỉnh đã báo cáo khái quát hoạt động trong thời gian qua, về công tác tổ chức hội thảo đã được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, dưới sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, trách nhiệm cao của Trưởng ban Mai Văn Ninh và sự cố gắng nỗ lực của Ban Thường trực và các thành viên trong Ban Tổ chức đã góp phần quan trọng vào sự thành công. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn những tồn tại, hạn chế cần rút kinh nghiệm cho những hoạt động tiếp theo.

Thượng tướng Mai Quang Phấn, hội thảo đã có sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng xã hội, thể hiện trí tuệ, tầm nhìn, và công tác tổ chức của anh Mai Văn Ninh và Ban Tổ chức. Đây là phát pháo lệnh khởi đầu cho các hoạt động về nghiên cứu về họ Mai Việt Nam và hoạt động của họ Mai từ này về sau.

Đại hội toàn quốc Họ Mai Việt Nam sẽ tổ chức vào ngày 10/4/2022

GS, TS. Mai Trọng Nhuận cuộc hội thảo đã thành công vang dội, nhiều nhà khoa học đã khẳng định chưa có dòng họ nào làm được cuộc hội thảo có ý nghĩa sâu sắc, có tầm cỡ và toàn diện, đây là dấu ấn quan trọng, mang lại giá trị cho họ Mai Việt Nam. Trưởng ban Tổ chức Mai Văn Ninh đã rất bản lĩnh, trí tuệ và cống hiến trong hoạt động dòng họ, đặc biệt là trong công tác tổ chức hội thảo Họ Mai Việt Nam.

Và có nhiều ý kiến khác cũng ghi nhận tinh thần trách nhiệm của Ban Thường trực và Ban tổ chức Hội thảo, đặc biệt là công các chỉ đạo, linh hoạt, sát sao và trách nhiệm của ông Mai Văn Ninh, Trưởng ban Liên lạc Họ Mai Việt Nam. Đồng thời đánh giá cao về nội dung kỷ yếu hội thảo, những giá trị văn hóa và sự lan tỏa của hội thảo họ Mai Việt Nam.

Đại hội toàn quốc Họ Mai Việt Nam sẽ tổ chức vào ngày 10/4/2022

Tại cuộc họp Ông Mai Văn Ninh triển khai dự thảo kế hoạch tổ chức đại hội Đại biểu họ Mai Việt Nam lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2022 – 2027, để các đồng chí trong thường trực tham gia ý kiến đóng góp ý việc tổ chức Đại hội toàn quốc họ Mai, là sự kiện hết sức quan trọng trong năm 2022.

Ông Mai Lương Hậu, tiếp sau Hội thảo Họ Mai lần thứ Nhất được tổ chức thành công, Đại hội Họ Mai nên mở rộng đối tượng và nên mời họ Mai ở nước ngoài, tôi sẽ phụ trách mời những người họ Mai ở khu vực Châu Âu, rất mong Ban Thường trực có thư mời sớm để gửi mời những người Họ Mai ở nước ngoài về dự. Công tác chuẩn bị đại hội, nhất là công tác tài chính, một trong những yếu tốt quyết định thành công của đại hội, nhất là việc tổ chức một đại hội lớn nên cần có kế hoạch, phân công trách nhiệm.

Đại hội toàn quốc Họ Mai Việt Nam sẽ tổ chức vào ngày 10/4/2022

Ông Mai Lương Độ ở Nga Sơn, đồng ý với dự thảo, còn về khách mời, đại biểu dự đại hội, nên mời những người họ Mai nhiệt tình tham gia hoạt động họ, tôi đã thấy được sự cống hiến của người đứng đầu trong Ban Liên lạc và những người Họ Mai trong Ban Thường trực trong Hội thảo, hoàn toàn nhất trí với dự thảo với kế hoạch tổ chức họ Mai.

Ông Mai Văn Tuấn ở Hà Nam, đồng tình với dự thảo kế hoạch, đảm bảo phòng chống dịch, đại hội nên tổ chức 1 ngày, các đoàn chịu trách nhiệm kinh phí của đoàn mình, để đỡ cho Ban Tổ chức

Ông Mai Thanh Cảnh, đồng ý với kế hoạch tổ chức Đại hội, xem lựa chọn địa điểm tổ chức cho đại hội, phù hợp với kinh phí của Ban Tổ chức. Chú trọng công tác tuyên truyền trước, trong, sau đại hội, có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng cho họ Mai phát triển bền vững.

Đại hội toàn quốc Họ Mai Việt Nam sẽ tổ chức vào ngày 10/4/2022

Sau khí lắng nghe các ý kiến phát biểu, ông Mai Văn Ninh, Trưởng ban Liên lạc Họ Mai Việt Nam đã phát biểu chỉ đạo thống nhất với các ý kiến thảo luận của các thành viên thường trực và kết luận nội dung cuộc họp với những nội dung sau:

Về hội thảo Họ Mai Việt Nam, lần thứ Nhất đã thành công tốt đẹp, hội thảo đã có sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội, đặc biệt là với cộng đồng họ Mai Việt Nam. Thành công của hội thảo, góp phần khẳng định vị thế chính trị, truyền thống văn hóa và giá trị lịch sử của họ Mai Việt Nam. Ban Thường trực ghi nhận sự đóng góp vào sự thành công của hội thảo, của các cá nhân, các thành viên trong ban Tổ chức hội thảo, các mạnh thường quân đã hỗ trợ cho hội thảo và biểu dương gia đình ông Mai Lương Hậu đã rất nhiệt thành ủng hộ cho hội thảo.

Đại hội toàn quốc Họ Mai Việt Nam sẽ tổ chức vào ngày 10/4/2022

Sau thành công tốt đẹp của hội thảo này, đã bước đầu đã khẳng định được những viên gạch kết nối họ Mai Việt Nam, nhiều người đã có niềm tin và kỳ vọng hơn đối với Ban Liên lạc họ Mai Việt Nam hiện nay. Hội thảo được các phương diện truyền thông rộng rãi, đặc biệt đã được bản tin thời sự VTV đưa tin, đã góp phần quan trọng trong việc truyền thông định hướng thông tin chính thống và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của họ Mai Việt Nam.

Về nội dung kế hoạch tổ chức Đại hội toàn quốc Họ Mai lần thứ Nhất, đa số các ý kiến thảo luận cơ bản nhất trí với dự thảo, ông Mai Văn Ninh, Trưởng ban Liên lạc Họ Mai Việt Nam nhấn mạnh nhấn mạnh một số vấn đề sau:

Thứ nhất: Thống nhất mục đích yêu cầu

Thứ hai: Thống nhất nội dung Đại hội với 4 nội dung lớn

Thứ ba: Đồng ý đại biểu dự đại hội là 350 đại biểu, trong đó có 50 đại biểu là khách mời.

Thứ tư: Thống nhất số lượng Hội đồng Họ Mai Việt Nam là từ 39 – 45 người

Thứ năm: Thời gian đại hội 1 ngày, dự kiến vào ngày 10/4/2022 (Nếu tình hình dịch bệnh không quá phức tạp)

Thứ sáu: Địa điểm tổ chức Đại hội Họ Mai Việt Nam tại Hà Nội

Ban Liên lạc Họ Mai Việt Nam giao lại Ban Thường trực hoàn thiện kế hoạch và phát hành trước ngày 12/12/2021.

Đại hội toàn quốc Họ Mai Việt Nam sẽ tổ chức vào ngày 10/4/2022

Thường trực Ban Liên lạc rất mong các thành viên phát huy tinh thần tận tâm, công hiến, trách nhiệm với công việc được phân công, mỗi người chúng ta cố gắng làm tốt nhất có thể cho công việc họ Mai, nêu cao tinh thần thống nhất đồng thuận, để đưa hoạt động của Họ Mai đi vào chuyên nghiệp, hiệu quả hơn trong thời gian tới, ông Mai Văn Ninh nhấn mạnh./.

Nguồn homaivietnam.com