🔴TIN HMVN TẠI TT NGA SƠN 📺

Sáng nay ngày 23/10/2022 , tại TT Văn Hóa TT Nga Sơn . Đại hội đại biểu Họ Mai Thị trấn Nga Sơn lần thứ nhất nhiệm kỳ 2022-2027 được diễn ra .

Đến dự Đại hội có hơn 150 đại biểu đại diện cho gần 3900 nhân khẩu trên địa bàn Thị trấn Nga Sơn.
Đại hội được vinh dự đón ông Mai Hồng Bỉnh – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Mai Việt Nam ;

  • ông Mai Công Hòa – UV Hội đồng Họ Mai VN – Ban nghiên cứu lịch sử của Họ Mai VN;
  • ông Mai Bá Luyến – UV Hội đòng Họ Mai VN – Trưởng ban Liên lạc Họ Mai tỉnh Thanh Hóa:
  • ông Mai Đình Hiếu – UV Hội đòng Họ Mai VN – Trưởng ban Liên lạc Họ Mai huyện Nga Sơn.
    ●Về dự Đại hội có đồng chí Phạm Đức Anh – HUV Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND Thị trấn Nga Sơn;
  • Bà Trương Thị Hoài – PBT – Chủ tịch UBND Thị trấn Nga Sơn cùng các đồng chí trong BCH Đảng bộ TT Nga Sơn.

Đại hội đã thông qua các văn bản có liên quan ; Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban LL họ Mai Thị trấn ; Phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2022-2027; Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng Họ Mai Thị trấn Nga Sơn ; Tờ trình về việc thành lập Hội đồng Họ Mai Thị trấn Nga Sơn.
Đại hội đã thảo luận và nhất trí cao các băn bản trên. Đại hội được nghe bài phát biểu chúc mừng của ông Mai Hồng Bỉnh – PCT Hội đồng Họ Mai VN ; bài phát biểu của đc Phạm Đức Anh – HUV – Bí thư ĐU – Chủ tịch HĐND TT Nga Sơn.

Đại hội đã tiến hành bầu cử Hội đồng Họ Mai Thị trấn Mga Sơn gồm có 19 thành viên . Tại phiên họp thứ nhất Hội đồng Họ Mai Thị trấn đã bầu :

  • Ông Mai Xuân Dục – Nguyên Bí thư Đảng bộ TT Nga Sơn làm Chủ tịch Hội đồng họ Mai Mai Thị Trấn ;
  • Ông Mai Xuân Hòa – Nguyên Bí thư Đảng bộ Thị trấn Nga Sơn ; Ông Mai Văn Gấm – Nguyên Bí thư Đảng bộ TT Nga Sơn ; Ông Mai Sỹ Sơn – Nguyên Chi cục phó Chi cục Đê điều Tỉnh Thanh Hóa ; Ông Mai Anh Tuân – Nguyên Trưởng phòng Văn hóa huyện Nga Sơn.
    Đại hội đã thông qua Nghị quyết và biểu quyết thông qua. Đại hội đã thành công tốt đẹp.

Xin chúc mừng Hội Đồng Họ Mai Thị Trấn Nga Sơn.

Tin , bài , tư liệu : Mai Thế Ánh.
Chuyển tiếp : Mai Trường Sơn.