Ngày 9 tháng 4 năm 2022, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Liên lạc họ Mai Việt Nam đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu họ Mai Việt Nam, lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2022 – 2027, tham dự có gần 400 đại biểu chính thức, là những đại diện tiêu biểu cho các Ban Liên lạc Họ Mai, các dòng họ Mai, các chi họ Mai trên các tỉnh, thành trên cả nước.

Chiều ngày 9/4/2022, Đại hội Đại biểu họ Mai Việt Nam lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2022 – 2027, đã thảo luận trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, chân tình, ấm áp, Đại hội đã thống nhất thông qua quy chế hoạt động họ Mai Việt Nam.

Đại hội Đại biểu họ Mai Việt Nam lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2022 - 2027: Suy tôn nhân vật tiêu biểu Mai An Tiêm, làm thần tổ của Họ Mai Việt Nam

Ông Mai Văn Ninh Trưởng Ban Liên Lạc Họ Mai Việt Nam trình bày tờ trình tại Đại hội

Về việc suy tôn cụ Mai An Tiêm làm thần tổ của họ Mai Việt Nam, Trưởng Ban Liên lạc họ Mai Việt Nam Mai Văn Ninh đã trình bày tờ trình tại Đại hội, với nhiều ý kiến tham luận, trao đổi của các đại biểu. Đại hội đã thống nhất biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả 332 phiếu trên tổng số 343 phiếu, đạt tỷ lệ 96.79% tán thành đã thống nhất “Suy tôn nhân vật tiêu biểu Mai An Tiêm, làm thần tổ của Họ Mai Việt Nam”.

Ngày 10/4/2022, Đại hội Đại biểu họ Mai Việt Nam lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2022 – 2027 tiếp tục làm việc theo chương trình Đại hội.

(Nguồn homaivietnam.com)

Phóng sự ảnh hoạt động Đại hội Họ Mai Việt Nam: