Hôm nay ! Vào lúc 14h00 , ngày 08/05/2022. Tại số 118A Triệu Quang Phục , F11, Quận 5 , TPHCM. Ban Liên Lạc Họ Mai Miền Nam , tổ chức hội nghị trực tiếp .
Nội dung chính hội nghị bao gồm:

 • Báo cáo kết quả Đại Hội Họ Mai Việt Nam lần thứ nhất. Triển khai nghị quyết của Đại Hội.
 • Thay đổi tên gọi BLLHMMN thành Hội Đồng Họ Mai Khu Vực Miền Nam ( viết tắt là HĐHMMN ) để phù hợp với tiêu chí và Quy chế , nghị quyết của Đại Hội.
 • Bổ sung thành viên HĐHMMN . Phân công nhiệm vụ cụ thể , áp dụng với từng thành viên HĐHMMN .
 • Lập ban chuyên trách : Ban Thông Tin , Kết nối liên lạc ; Ban Tài Chính ; Ban nghiên cứu lịch sử ;

Chủ trì hội nghị là Ông Mai Quốc Bình , Chủ Tịch HĐHMMN ( Phó Chủ Tịch HĐHMVN) .
Thành phần tham dự gồm :

 • Ông Mai Hữu Tín , UV HĐHMVN ( Phó CT HĐHMMN , PHÓ CN HỘI DN HMVN).
 • Ông Mai Xuân Bình , UV HĐHMVN ( Phó CT HĐHMMN)
 • Ông Mai Xuân Đức , UV HĐHMVN ( Phó CT Thường Trực HĐHMMN)
 • Ông Mai Xuân Văn , UV HĐHMVN ( Phó CT HĐHMMN)
  …. Cùng 20 Ủy Viên , thành viên từ nhiều khu vực khác như Đồng Nai , Bình Dương , Long An , Cần Thơ , Tiền Giang ,.. cùng về tham dự .

Sau khi phát biểu khai mạc . Ông Mai Quốc Bình tiến hành triển khai nghị quyết của Đại Hội ; Báo cáo các vấn đề đã được giải quyết vừa qua sau đại hội HMVN lần thứ nhất. Qua đó đưa vào thực thi các hạng mục cần thiết áp dụng cho HĐHMMN. Nghiên cứu thành lập các hội đồng Họ Mai Việt Nam các khu vực Tỉnh , Huyện , Xã…
Sau khi chủ tịch HĐHMMN nêu 1 số yêu cầu , các ủy viên biểu quyết thành lập các ban cơ bản như sau :

 • Ban tổ chức kết nối .(Kết nối các chi Họ Mai các khu vực thuộc Miền Nam)
 • Ban Tài Chính ( Quản lý các nguồn quỹ ; vấn đề thu – chi )
 • Ban nghiên cứu lịch sử. (Tìm hiểu thông tin ; Nghiên cứu , lập gia phả ).

Sau khi phân tích vấn đề và nhận thấy việc tổ chức phân bố như trên là phù hợp cần thiết. Các ủy viên đã biểu quyết – tán thành , bổ sung và đề bạt các chức danh , nhiệm vụ cụ thể như sau :

 • Ông Mai Xuân Đức , UV HĐHMVN Làm Phó CT Thường Trực HĐHMMN )
 • Ông Mai Trường Sơn , Phó CT Thường Trực HĐHMMN : Làm chánh văn phòng, thông tin , kết nối.
 • Ông Mai Sông Bé , UV HĐHMVN ( Phó CT HĐHMMN) , Trưởng ban tổ chức kết nối.
 • Ông Mai Thành Hải , UV HĐHMMN Làm trưởng ban Tài Chính.
 • Ông Mai Hữu Tín , UV HĐHMVN ( Phó CT HĐHMMN), Làm Phó Ban Tài Chính.
 • Ông Mai Bá Kiếm , Phó CT HĐHMMN Làm Trưởng Ban Nghiên Cứu Lịch Sử.
 • Ông Mai Văn Tới , UV HĐHMVN ( Phó CT HĐHMMN) Làm Phó Ban kết nối , Phụ Trách KV Miền Tây.
 • Ông Mai Thanh Hùng , Phó CT HĐHMVN Làm Phó Ban Kết Nối Phụ trách khu vực Miền Tây .
 • Ông Mai Xuân Văn UV HĐHMVN ( Phó CT HĐHMMN) Phụ Trách kết nối khu vực TPHCM.
 • Ông Mai Xuân Bình , UV HĐHMVN ( Phó CT HĐHMMN) Phụ Trách kết nối khu vực TPHCM.
 • Ông Mai Đăng Hải ( Ủy Viên HĐHMMN) Phụ Trách kết nối KV TPHCM.
 • Ông Mai Xuân Thọ (Ủy Viên HĐHMMN) Phụ trách kết nối KV TPHCM.
 • Ông Mai Phước Tài ( Ủy Viên HĐHMMN) Phụ trách kết nối KV Long An.
 • Bà Mai Thị Hoan ( Ủy Viên HĐHMMN) , Ban Tài Chính.

Về cơ cấu tổ chức , cơ bản thống nhất các bộ phận và nhiệm vụ như trên. Trong khi thực thi và tùy hoàn cảnh thực tế , có thể linh động bổ sung thêm các ủy viên cho phù hợp .
Tiếp tục hội nghị , Chủ Tịch HĐHMMN tiếp thu , ghi nhận các phát biểu đóng góp ý kiến của ủy viên về vấn đề xây dựng HĐHMMN phát triển vững mạnh. Đặc biệt Doanh Nhân CEO Mai Hữu Tín , Phó CT HĐHMMN đã nhiệt liệt hưởng ứng và ủng hộ 100 Triệu Đồng vào quỹ HĐHMMN.
Cuối cùng , để chúc mừng Hội Nghị thành công , các thành viên HĐHMMN đã cùng chung vui bữa tiệc trong không gian thật ấm cúng , tràn đầy tinh thần , tình nghĩa gắn kết gia tộc.

Trân Trọng
Mai Trường Sơn

Dưới đây là 1 số hình ảnh tư liệu tại Hội Nghị:

📕BÁO CÁO HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG HỌ MAI KHU VỰC MIỀN NAM📕